CONTACT INFORMATION

黄老五食品股份有限公司

 

 

工厂地址:四川省内江市威远县镇西镇中心街197号

电  话:0832-8623688

传  真:0832-8625208

 

 

营销中心:四川省成都市高新区天府三街峰汇中心1栋703

电      话:028-87358567 

 

品牌官网:http://www.huanglaowu.com

天猫商城:http://huanglaowu.tmall.com